tisdag, november 30, 2010

Talarstolsdebut

Den här bloggen har verkligen gått på halvfart det senaste året. Eventuellt blir det ändring på det nu när jag kastats in i politiken "på riktigt", och kommer ha anledning att skriva av mig om Kommunfullmäktige.
Just kommunfullmäktige är nämligen vad jag tänkte att detta inlägg skulle handla om. Igår var det nämligen dags för det första "riktiga" sammanträdet, med mer spännande ärenden än valärenden på agendan. Det ärende som tog längst till gällde den delårsbokslutet, där ekonomin och måluppfyllelsen för perioden som gått redovisades och debatterades. Det ser väldigt sorgligt ut vad det gäller huruvida man nåt målen eller ej, och vilka åtgärder man kan redovisa från Alliansens håll. Det var i detta ärende som jag gjorde min talarstolsdebut i fullmäktige.

Talet kan ses här fram till typ 12:e december, därefter hittas det i arkivet här.

Det jag skrev innan blev inte exakt det samma som jag sa. Jag publicerar utkastet nedan, så får den nyfikne jämföra med vad som faktiskt sas. (För att hitta mig i det långa klippet får man spola fram till 2h:11min:33sek. Vad jag märkt måste man ha explorer för att kunna se det)

Att vi har så dålig måluppfyllelse på miljö- och klimatområdet är oerhört bekymmersamt. Man har från Alliansens håll inte brytt sig om att skapa effektmål för biologisk mångfald eller för växthusgasutsläppen. Vad det gäller andelen etiska och ekologiska livsmedel finns också mycket övrigt att önska. Man har inte ens lyckats med en sån enkel grej som att se till att tet och mjölken på stadshuset är ekologisk eller rättvisemärkt.


Det som är intressantast är dock det vi kan läsa om växthusgasutsläppen. Vi vet att 85% av vår klimatpåverkan kommer från de tre B:na, bilen, biffen och bostaden. Inga åtgärder för att minska klimatpåverkan av maten (där framförallt köttet är den stora klimatboven) eller av bostäderna nämns. Bilen nämns, men där skriver man om att ”beslut tagits om dubbdäcksförbud”. Jag undrar varför Alliansen skriver om dubbdäcksförbud på ett stycke som ska handla om reduktion av växthusgasutsläpp? Dubbdäcksförbud har man ju för att minska mängden skadliga partiklar som rivs upp från vägarna till luften vi andas och har inte särskilt mycket med klimatutsläpp att göra.


Jag undrar också vilken trygghetsdefinition som Alliansen har. När jag läser om målet "Uppsala ska vara en trygg miljö för dess invånare och besökare" så står ”god renhållning av gator och torg” med som en del av arbetet. Som Miljöpartist är jag givetvis angelägen om att vi har en ren och snygg miljö, både vad det gäller det mer synliga saker som skräp på gator och torg, men också såklart att vi ser till att hålla nere partikelhalten i luften och koldioxidutsläppen. Men huruvida det ligger kolapapper eller pappersmuggar på Stora Torget påverkar inte hur trygg jag känner mig.


Det som får mig riktigt orolig är snarare klimathotet och det faktum att det görs alldeles för lite, både nationellt och i Uppsala.


Det vore väldigt intressant om någon från Alliansen vill förklara hur man tänker att dubbdäcksförbudet ska påverka växthusgasutsläppen och hur man definierar trygghet och samt hur skräpet påverkar den.

Jag fick inte svar från någon från Alliansen. Det var det i princip ingen från oppositionen som fick under de nästan 5 h som mötet pågick...